Entradas

Koopbegeleiding in Spanje: 7 tips

Een typische overdrachtstransactie omvat twee belangrijke momenten: de uitwisseling van contracten en de totstandkoming daarvan waarbij de wettelijke eigendomsakte wordt gepasseerd. Bovendien is de overdrachtsprocedure in het algemeen zo opgezet dat de koper de eigendomstitel van de grond veiligstelt en alle rechten die op de grond van toepassing zijn en vóór de koop wordt geïnformeerd over eventuele obstakels. Bovendien zijn de overdrachtskosten afhankelijk van het feit of u een buitenlandse of een Spaanse advocaat hebt.

 

Advocatenkantoren in Spanje moeten alle relevante en aanvullende juridische informatie verstrekken over onroerendgoedtransacties en aankopen van onroerend goed voor bewoning of zakelijk gebruik, betaling van heffingen voor registratie en transacties bij het kadaster en diverse andere diensten met betrekking tot onroerend goed, zoals:

 1. Aangifte van eigendomsaktes van nieuwe panden
 2. Verhuur
 3. Afsluiten en annulering van hypotheken
 4. Borg
 5. Uitwisseling

 

Bij alle koopbegeleidingen in Spanje moeten klanten worden geïnformeerd en geadviseerd over bijbehorende belastingen en kosten bij de aankoop of verkoop van een pand. Onder overdrachtszaken valt:

 • Verkrijgen van alle noodzakelijke documentatie over het onroerend goed en ondersteuning daarbij.
 • De noodzakelijke onderzoeken doen naar het onroerend goed bij het kadaster om de eigenaar te bevestigen.
 • Zorgen dat alle eigendommen up-to-date zijn wat betreft betalingen.
 • Contact houden met betreffende deskundigen om te zorgen dat het pand voldoet aan alle eisen van de plaatselijke zoneringsverordening.
 • Onderzoek naar en adviseren over vennootschapsbelasting of meerwaardebelasting die verschuldigd wordt bij de verkoop van het pand.
 • Samenstellen en verstrekken van een uitgebreid rapport over het onroerend goed om de klant te informeren over diverse zaken die verband houden met het pand.
 • Het opstellen van contractuele overeenkomsten tussen de partijen voor de verkoop of aankoop van het pand.
 • Het opstellen van de koopakte die bij de notaris moet worden afgegeven en het voorbereiden van de totstandkoming van de transactie.
 • Afhalen van de koopakte en overhandiging van de akte aan het belastingkantoor en het
 • Het opstellen van een volledige en definitieve afrekening van de ontvangen bedragen en de verrichte betalingen.
 • Het verzenden naar de klant van een naar behoren geregistreerd voorlopig koopcontract met de corresponderende originelen van alle belastingaanslagen en onze waarborg.

Neem nú contact met één van de NLtalige vastgoed advocaten in Spanje van Welex, gespecialiseerd in koopbegeleidingen in Spanje

Tips bij het verkopen van uw woning in Spanje

 

 1. Een meertalige advocaat in Spanje gespecialiseerd in koopbegeleidingen in Spanje wordt aanbevolen om een certificaat van het Spaanse kadaster te verkrijgen om te controleren of het onroerend goed naar behoren op uw naam staat geregistreerd.
 2. Controleer of de IBIbetalingen (onroerendgoedbelasting) up-to-date zijn en of er schulden rusten op het Spaanse pand.
 3. Ons advocatenkantoor in Spanje gespecialiseerd in koopbegeleidingen in Spanje raadt verder aan te controleren of u in het bezit bent van een kopie van een ‘Vergunning voor eerste gebruik’ en of het pand gebouwd is volgens de planologische voorschriften voor die zone.
 4. Daarnaast raden we aan een schatting op te vragen van het bedrag van de meerwaardebelasting zodat u voorbereid bent op toekomstige kosten in verband met de verkoop.
 5. Daarnaast wordt geadviseerd dat klanten informatie opvragen over de ontstane vermogenswinstbelasting.
 6. Klanten moeten ook een energiecertificaat opvragen.
 7. Tot slot: als u als niet-ingezetene in Spanje woont, raden we aan de bijbehorende belastingaangiften voor niet-ingezetenen te overleggen.

MEER INFORMATIE

 

 

Welex, uw vastgoed advocaat in Marbella, vertelt u graag meer over het wetsbesluit over urgente milieumaatregelen en territoriale aanpassingen voor gebouwen in Spanje die niet voldoen aan de voorschriften.

 

Op 24 september 2019 heeft de Andalusische regering het ‘Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares’ aangenomen (wetsbesluit over urgente milieumaatregelen en territoriale aanpassingen van gebouwen in Spanje die niet voldoen aan de voorschriften).

 

Onze Nederlandse vastgoed advocaten in Marbella willen graag een paar woordjes schrijven met een nieuw wetsbesluit in Spanje dat onder andere decreet 2/2012 van 10 januari vervangt, dat de regelgeving rondom gebouwen en nederzettingen op onontwikkeld land in de Autonome Gemeenschap Andalusië in Spanje regelde. Volgens het nieuwe wetsbesluit was ‘de regelgeving in het Andalusische rechtssysteem over dit onderwerp zeer ongeordend en complex waardoor een situatie van rechtsonzekerheid en onveiligheid ontstond.’

 

Decreet 2/2012 bleek in de praktijk moeilijk toe te passen in Spanje omdat gemeenten niet in staat waren om vast te stellen of de ‘irreguliere’ eigendommen op hun grondgebied als ‘ongepland’ konden worden beschouwd.

 

Het nieuwe wetsbesluit is voorlopig op basis van de huidige motivering ‘totdat de nieuwe wet op de stadsplanning en grond in Andalusië is goedgekeurd.’

 

Het wetsbesluit regelt in Spanje de procedure voor het aangeven van (één of meerdere) irreguliere gebouwen op bebouwbare en niet-ontwikkelde terreinen die als buiten gebruik kunnen worden beschouwd en waartegen geen maatregelen tot herstel van de wettigheid kunnen worden getroffen omdat de wettelijke termijn is verstreken (6 jaar na voltooiing van de werkzaamheden).

 

Deze irreguliere gebouwen in Andalusië, ook al zijn ze voltooid, krijgen geen toegang tot de basisvoorzieningen noch mogen er werkzaamheden worden uitgevoerd totdat administratieve erkenning daarvan is verkregen op basis van ‘asimilado a fuera de ordenación’ (buiten Spaans bestemmingsplan).

 

Opinie van Nederlandstalige vastgoed advocaten in Marbella

De opinie van onze vastgoed advocaten in Marbella is dat het het nieuwe wetsbesluit in Spanje introduceert de mogelijkheid om speciale plannen voor de milieu- en territoriale aanpassing van groepen irreguliere gebouwen goed te keuren, zonder dat toekomstige algemene plannen en de daaropvolgende ontwikkeling daarvan hoeven te worden goedgekeurd.

 

Goedkeuring van deze specifieke plannen houdt geen wijziging in van de indeling van de grond, maar maakt het mogelijk dat irreguliere gebouwen toegang krijgen tot basisvoorzieningen voor instandhoudings- en verbouwingswerkzaamheden.

 

In dit Speciale Plan kan de aanleg van kleine extra elementen worden vastgelegd mits dit geen gevolgen heeft voor het landschap en het milieu.

 

Deze irreguliere gebouwen in Andalusië, Spanje, kunnen worden opgenomen in de stedenbouwkundige planning, bij het opstellen van de algemene ontwikkelingsplannen, en bij herziening of wijziging ervan.

 

Ten slotte is bepaald dat in ieder geval een gemeentelijke vergunning moet worden afgegeven zodat toegang tot het Spaanse kadaster kan worden verleend voor elke ontvlechting die op onbebouwde grond wordt uitgevoerd, zodat geen verklaring van overbodigheid nodig is.

 

Om de lezer niet te vermoeien met saaie teksten, gaan onze Nederlandstalige vastgoed advocaten in Marbella niet in op de afzonderlijke bepalingen van dit wetsbesluit.

 

Als u een woning hebt op braakliggend terrein in Spanje en u hebt vragen over de juridische status daarvan, neem dan contact op met de deskundige vastgoed advocaten in Marbella Welex. Wij geven graag antwoord op al uw vragen.

 

De situatie van de gezondheidscrisis in Spanje, veroorzaakt door het coronavirus Covid 19 en in het kader van het Koninklijke Besluit Wet 11/2020, brengt veel mensen in een bijzonder kwetsbare situatie.

 

Enkele buitenlanders in Spanje met leningen zonder hypotheekwaarborgen zien zich vanwege de gezondheidssituatie beperkt, of in sommige gevallen niet in staat, om deze leningen af te lossen. Ook mensen die de vervulling van de voor deze leningen aangegane verplichtingen gewaarborgd hebben met een zekerheid of borg, bevinden zich in een soortgelijke situatie.

 

De advocaten van onze firma Welex in Spanje die gespecialiseerd zijn in het vastgoedrecht leggen graag de essentiële regels uit waardoor betalingen opgeschort worden, zodat u financiële ademruimte krijgt in deze al zo complexe situatie van de gezondheidscrisis.

Lees verder

wilt u een juridische vraag stellen? Neem dan nú contact met ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje

In de eerste plaats moet onderscheid gemaakt worden tussen de eigendommen die rechtstreeks worden gekocht van de ontwikkelaar of vanaf het plan en bestaande ofwel tweedehandswoningen. Bij beide type woningen is andere documentatie nodig.

Meer weten over juridische begeleiging verkoop van uw woning in Spanje? Click hier

In deze blog vertellen we welke documenten u zou moeten aanvragen bij de vertegenwoordiger van de verkopende partij ingeval u een bestaande woning in Spanje wilt kopen:

Neem contact met ons advocatenkantoor in Marbellal voor al uw juridische en fiscale vraagstukken.

 

 

Wenst u een woning in Spanje te kopen of te verkopen? Wie betaalt dan de Onroerendzaakbelasting, de Spaanse IBI dat jaar?

Deze materie wordt geregeld in de Spaanse Wetgeving voor Lokale Belastingkantoren. Daarin wordt bepaald dat het belastbaar feit voor deze belasting, de eigenaarstitel is van een eigendomsrecht, onder andere, over landelijke en stedelijke onroerende zaken.

Bij de overdracht van een onroerende zaak die een wijziging van eigenaar met zich meebrengt, zijn de onroerende zaken onderhevig aan het volledig bedrag van de belasting, overeenkomstig de subsidiaire aansprakelijkheid, in de termijnen bepaald in de Algemene Belastingwet. Lees meer over het onderwerp aansluiting water, gas, onroerendgoedbelasting  ibi in Spanje.

Ter zake van deze belasting in Spanje, zullen landelijke en stedelijke onroerende zaken worden beschouwd volgens de definitie ervan in de regelgeving van het Kadaster en het Eigendomsregister.

Lees meer

Neem nu contact met een van onze Nederlandstalige vastgoed advocaten in Spanje

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies