Een woning kopen in Spanje

Door Welex, uw advocaat en econoom in Spanje, een professioneel en multidisciplinair team onder één dak!

Binnen de Europese Unie is Spanje nog steeds een van de economieën met een aantrekkelijke economische groei, terwijl het zich consolideert als een van de favoriete bestemmingen voor vastgoedbeleggingen, zowel voor particulieren als voor rechtspersonen, ingezetenen en niet-ingezetenen; hetzij om een beroep uit te oefenen, hetzij om als woonplaats te gebruiken.

Enkele dagen geleden heeft de Spaanse raad van notarissen gesteld dat “het bruto-rendement van de investeringen in vastgoed in alle Spaanse hoofdsteden positief blijft, tussen 4% en 7,5%”.

“Gebruikte woningen vormen de belangrijkste motor voor de Spaanse vastgoedmarkt. De nieuwbouw gaat echter door; volgens de laatste gegevens van het Spaanse instituut voor de statistiek (INE) is de verkoop van nieuwbouw tussen januari en juni met 7,4 procent gestegen”, aldus de raad van notarissen.

De Spaanse vereniging van notarissen van eigendomsregistratie voegt daar andere statistische gegevens aan toe, over de dynamiek van de vastgoedsector in Spanje: “Tot nu toe is dit jaar het aantal door buitenlanders gekochte woningen met 7% gestegen, voornamelijk aangetrokken door de kuststreken van het land.”

Terwijl in steden als Madrid de luxe vastgoedmarkt zich uitbreidt, zoals in wijken als de Barrio de Salamanca, met aankopen door zowel Spanjaarden als buitenlanders, vormt daarbuiten de Spaanse kust de favoriete bestemming.

Binnen dat scenario speelt de Costa del Sol een glansrol. Juist in de provincie Málaga is er vraag naar appartementen in de buitenwijken, maar ook naar huizen, villa’s, bedrijfspanden en vastgoed in het algemeen.

De gemeenten Estepona en Marbella zijn gekozen als referentie voor het stadsbeheer en hebben een belangrijke invloedssfeer.

Marbella, San Pedro Alcántara en Estepona met hun warme klimaat, en een heropleving van de hotelsector, worden door buitenlanders steeds meer gewaardeerd.

Meer dan 25 ervaring vindt u bij Welex, uw advocatenkantoor in Marbella, uw econoom in Spanje. Neem nu contact met ons op.

Dat gezegd hebbende, om een woning in Spanje te kopen, of het nu gaat om wonen, huren of als investering, dient u het best mogelijke advies in te winnen om toekomstige problemen en onnodige hoofdpijn te voorkomen.

Het kiezen van een woning in Spanje is een van de belangrijkste beslissingen die iemand in zijn of haar leven neemt, zegt een advocaat van Welex die gespecialiseerd is in aankopen en verkopen.

Bij Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje gespecialiseerd in vastgoedrecht, vindt u de zekerheid om uw aankoop uit te voeren rekening houdend met “het beste advies” van kwaliteit en professionaliteit, steeds met als doel uw belangen te beschermen.

“Ik kan u vertellen dat we hier bij Welex zeer gespecialiseerd zijn en de klant het beste advies kunnen geven over zijn investering. We zijn er om onze klanten te begeleiden vanaf het moment dat ze een aankoop- of verkoopbeslissing nemen tot het moment dat deze is verwezenlijkt. En veel van onze dienstverlening gaat zelfs nog verder dan de nazorg bij aan- of verkoop van een woning in Spanje”.

De advocaat licht een tipje van de sluier op en vertelt hoe belangrijk het is om een cliënt – al dan niet Spaans ingezetene – die van plan is een woning als eerste of tweede huis te verwerven, over bepaalde zaken te informeren.

Welex is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van vele professionals om ervoor te zorgen dat onze klanten tevreden zijn. Een multidisciplinair advocatenkantoor in Marbella dat uw taal spreekt. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

“We houden er rekening mee of de verkoper of de koper voor de Spaanse belastingdienst een ingezetene of niet-ingezetene is. Er is een aantal vereisten waaraan moet worden voldaan, afhankelijk van het onderhandse contract dat door de klant is ondertekend en dat ook is vermeld in de akte die voor een notaris is ondertekend. Daarnaast moeten we rekening houden met de betaling van belastingen, de investering in Spanje, waar de financiële middelen vandaan komen … we analyseren zowel de juridische als de fiscale aspecten van de transactie en we houden rekening met het land van de fiscale woonplaats van onze klanten”, licht de specialist toe.

Met betrekking tot de aankoop is het van fundamenteel belang om de juridische situatie van het onroerend goed te kennen. “Het is niet alleen zaak dat onze klant weet hoe het huis dat hij zou willen kopen eruit moet zien”; het is noodzakelijk om relevante informatie te verkrijgen voor een veilige aankoop, en om de procedures te versnellen. Om te weten wie de eigenaar is van het onroerend goed; of er al dan niet pandrechten of bezwaringen op het onroerend goed gevestigd zijn, of de verkoop voortvloeit uit een erfenis of dat de aankoop gefinancierd gaat worden door middel van een lening met een hypotheekgarantie.

Met andere woorden, een aankoop van onroerend goed in Spanje kan ingewikkeld worden, afhankelijk van het feit of men over alle relevante informatie beschikt en of men aan alle verplichtingen voldoet die horen bij het uit te voeren koopproces.

“In de eerste plaats is het vinden van een woning in Spanje iets wat de klant voor zichzelf doet, en hij schakelt daarbij een makelaarskantoor in. En het werk van de makelaar draait om bemiddeling – tussen de verkoper en de koper – maar zij leveren niet de nodige juridische en fiscale diensten die de klant nodig heeft, die essentieel en fundamenteel zijn bij de aankoop”, benadrukt hij met overtuiging.

De advocaat in Spanje van Welex illustreert als volgt hoe belangrijk het is om advies in te winnen over dienstverlening op maat, zoals bij Welex: “Als de woning is gekozen controleren we zorgvuldig of de verkoper op de hoogte is van de bijbehorende belastingen, de onroerendzaakbelasting, kosten voor het ophalen van afval, bijdragen aan de vereniging van eigenaars, en of er incidenten zijn die de verkoop en de overdracht kunnen beïnvloeden of dwarsbomen.”

“Ons doel is om de klant van het begin tot het einde tevreden te stellen, en daarom bieden we een dienstverlening van hoge kwaliteit. En dat is mogelijk dankzij onze kennis en kunde; we hebben vele jaren ervaring en we zorgen voor een snelle reactie, en geven individuele aandacht,” zegt hij.

Welex advocaten en economen, professionaliteit en totaal vertrouwen bij het inhuren van uw juridisch adviseur in Spanje!

Neem nu contact op met ons toonaangevende advocatenkantoor aan de Costa del Sol! We hebben een solide netwerk van buitenlandse advocatenkantoren waarmee we samenwerken, niet alleen in Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk maar ook in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal etc.

Het proces van het kopen van een woning in Spanje

Bij het betalen van belastingen moet rekening worden gehouden met verschillende aspecten: de koopsom, aangezien de belasting gebaseerd is op de koopsom, en de kenmerken van de transactie, of we te maken hebben met een nieuwe woning die rechtstreeks door een projectontwikkelaar wordt verkocht, in aanbouw is of al klaar is, of dat het een gebruikte woning is die toebehoort aan een individuele eigenaar.

“In het eerste geval, wanneer de verkoper een ontwikkelaar is, zal de koper Spaanse btw moeten betalen en ook de belasting op ‘kapitaaloverdracht en op authentieke akten’. De btw in Spanje bedraagt momenteel 10% en de ‘belasting authentieke akten’ verschilt per autonome regio; in Andalusië is het 1,5% op de koopsom. Wanneer het huis dat u wilt kopen in Andalusië ligt en het betreft een tweede overdracht, dan zal u belasting op ‘kapitaaloverdracht en op authentieke akten’ moeten betalen. De tarieven daarvan zijn 8%, 9% en 10%, afhankelijk van de waarde van de aankoop”, aldus de Nederlandstalige advocaat in Spanje van Welex.

Deze professional stelt bovendien dat het noodzakelijk is om de klant erop te wijzen dat niet alle aankoop- en verkooptransacties gelijk zijn. Per geval worden de specifieke kenmerken in acht genomen, de situatie van de verkoper en natuurlijk die van de koper.

Wanneer een persoon besluit om te kopen in Spanje, is het essentieel om een advocatenkantoor in Spanje te hebben zoals Welex. Vraag uw offerte op maat aan! Bij Welex adviseren wij particulieren en bedrijven. Wij zijn advocaten en economen, multidisciplinair. Neem nu contact op met uw vooraanstaande Nederlandstalige advocatenkantoor in Marbella.

-Ja natuurlijk, u moet ervan uitgaan dat er verschillen zijn, niet alle transacties zijn hetzelfde. Het is essentieel dat de klant duidelijke en volledige informatie heeft over alle aspecten van de transactie … en de kosten ervan. Wij geven vanaf het eerste moment een overzicht van de kosten, inclusief te betalen belastingen en alle kosten zoals notaris, registratie, verrekening van belastingen en afhandeling van zaken.

Over hoe een aankoop voor een prijs van 500 duizend euro wordt belast in Spanje: “In dit geval, een investering voor dit bedrag, en indien het een tweede overdracht betreft, worden de eerste 400 duizend euro belast op 8%, en de rest, 100 duizend euro op 9%, en dan moet je nog de notaris en het eigendomsregister betalen … alles bij elkaar komt dat op zo’n 10% van de koopsom,” licht de specialist toe.

Welex, uw advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in Spanje merkt op dat “de personen die naar het kantoor komen” op zoek naar fiscaal en juridisch advies voor de transactie die ze gaan uitvoeren, bij ons binnenkomen als ze de woning die ze willen gaan kopen al gekozen hebben, dus ze moeten weten “hoe ze vanaf dat moment verder moeten gaan met de aankoop”.

“Dat is wat we bij Welex doen, we leveren een schriftelijk rapport aan de klant, we informeren hem over wie de eigenaar is van het pand in Spanje, we scheppen volledige duidelijkheid over de bevoegdheid van de verkoper om te verkopen, inclusief een volledige beschrijving van de aan te kopen woning, en we onderzoeken alle bestaande lasten of bezwaringen, hypotheken of beslagleggingen die mogelijk op de woning zijn gevestigd …”, voegt hij toe.

Kopen in Spanje met zekerheid, met WeLex, uw vastgoed advocaat in Spanje

Niet alle transacties zijn succesvol, sommige leiden tot rechtszaken, vaak door het ontbreken van gedegen advies vanaf een vroeg stadium. Soms gebeurt het, voegt de specialist eraan toe, dat er sprake is van schulden, beslagleggingen, onbetaalde hypotheken of zelfs problemen die voortvloeien uit een erfenis: “Erfenissen vormen meestal een complex vraagstuk, omdat ze meerdere gevolgen kunnen hebben.”

Wat komen we zoal tegen?

-Een hypotheek op het onroerend goed in Spanje, een schuld omdat de onroerendzaakbelasting of de afvalheffing niet betaald is; een beslaglegging op het onroerend goed als gevolg van een door een regionale belastingdienst geïnitieerde invorderingsprocedure, en het kan ook gebeuren dat de verkoper de belastingen die hij zou moeten betalen op het moment van aankoop niet betaalt, we komen zelfs belastingperikelen tegen als onderdeel van een erfenis …

“Natuurlijk moet onze klant, om verrassingen te voorkomen, weten hoeveel hij gaat betalen voor water, elektriciteit, gas, onderhoudskosten in het algemeen, zoals de onroerendzaakbelasting of de afvalheffing; in ons rapport nemen we de situatie van het pand in het kadaster op, met vermelding van de kadastrale referentie die een cijfer- en lettercode is van 20 karakters die individueel wordt toegewezen aan elk pand, zodat het identificeerbaar is op de kaarten”, geeft hij aan.

En wat als er een extra uitgave is van de vereniging van eigenaren in Spanje?

-Per geval dient bekeken te worden wie er baat van gaat hebben, om welke voorzieningen het gaat, dat wil zeggen, welke eigenaar ervan gaat profiteren, bijvoorbeeld of het een uitgave betreft voor een lift die maanden geleden is overeengekomen en de uitgave strekt zich uit over langere tijd, of dat het een incidentele betaling betreft om een nog ontbrekende voorziening te regelen. Dan zal er moeten worden gekeken naar het gebruik en genot van de dienst die wordt betrokken door betaling van de betreffende extra uitgave.

Het kan gaan om de aankoop van een nieuwbouwwoning van een ontwikkelaar of juist om een woning die al in gebruik is, hetzij als investering, hetzij voor gebruik als eerste of tweede woning. In ieder geval is het essentieel om advies in te winnen.

Bovendien, als het gaat om het kopen van grond om op te gaan bouwen: “Wij adviseren u over het verkrijgen van de bouwvergunning in Spanje, we staan in contact met uw bouwkundig tekenaar, uw architect en we zorgen ervoor dat hij voldoet aan alle vereisten volgens de Spaanse wet op de bouwvoorschriften. Wij helpen u bij de aankoop van de grond in Spanje, bij de aangifte van nieuwbouw en bij alle papierwerk voortvloeiend uit de algemene wet ter bescherming van de consument. Uiteraard adviseren wij u bij de ondertekening van contracten met alle partijen die betrokken zijn bij de bouw, kortom bij de planning van het hele project”, legt de Welex, uw Nederlandstalige vastgoed advocaat in Spanje uit.

En als het een stuk land is dat wordt gekocht?

-Dan moet er onderzocht worden of over de transactie 21% btw moet worden betaald plus 1,5% aan de belasting op ‘authentieke akten’ die de Junta de Andalucia voorschrijft … of anders dient bepaald te worden of de transactie onderworpen is aan de betaling van de ‘belasting op kapitaaloverdracht en op authentieke akten’.

Wat als iemand een huis wil kopen met een hypotheek?

-Wanneer de klant eenmaal een huis heeft gekozen, stellen wij samen met de bank het pakket aan benodigde documenten samen, zowel ten aanzien van het onroerend goed als van de persoonlijke en economische bevoegdheid van de klant en helpen we de klant bij het ondertekenen van zowel de koopakte als de leningsakte met hypotheekgarantie.

“Zodra wij de studie van het onroerend goed hebben uitgevoerd en het rapport aan de klant hebben geleverd, is het moment gekomen om over te gaan tot het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst; de klant moet altijd advies inwinnen voordat hij ondertekent, omdat de koper na ondertekening door de partijen niet kan beweren dat hij niet meer geïnteresseerd is in of geen belang meer heeft bij wat er is ondertekend”, benadrukt de specialist.

Indien het niet de eigenaar is die ondertekent, maar iemand namens een ander persoon, verifieert Welex de identiteit van alle partijen en hun bevoegdheid om te tekenen.

Dan is er nog het proces na de aankoop, want het kopen van een woning in Spanje eindigt niet met de betaling ervan: “Ons kantoor begeleidt de klant bij de ondertekening van het onderhandse contract en de daaropvolgende ondertekening van de koopakte bij de notaris. Het is van belang op te merken dat het onderhandse contract niet voldoende is voor de registratie van het onroerend goed op naam van de koper. Het is dus nodig zijn om de openbare akte te ondertekenen en de koper heeft het recht om de notaris te kiezen.”

Wanneer het de aankoop van een huis in aanbouw betreft is het onderzoek van de benodigde documentatie ingewikkelder. Dan moeten namelijk andere aspecten worden bekeken: de bouwvergunning om de bouw te mogen uit te voeren, de herziening van tekeningen voor het huis; de locatie van het huis en wat het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes zal zijn.

En bepalen of de verkoper heeft voldaan …

-Ja, natuurlijk, wanneer een klant ons inhuurt controleren we of de ontwikkelaar is geregistreerd in het overeenkomstige handelsregister, we verkrijgen ook informatie over het onroerend goed in het eigendomsregister; en we letten erop dat de ontwikkelaar deze middelen op een speciale rekening zet die uitsluitend kan worden gebruikt voor de bouw; we controleren of hij de koper een borg of verzekering biedt die teruggave garandeert van het betaalde bedrag inclusief btw, plus rente, voor het geval dat het project vertraging oploopt of het werk niet wordt uitgevoerd.

Wanneer is een achterstallige betaling zorgwekkend?

-In het algemeen, laten we zeggen, een periode van meer dan zes maanden … We zouden de oorzaken in acht moeten nemen, meestal is in de contracten een coulance-periode opgenomen van drie of zes maanden.

Zodra het gebouw is voltooid in Spanje, voegt de professional toe, dient de ontwikkelaar over te gaan tot inschrijving van de nieuwbouw in het eigendomsregister, zodat het kan worden verkocht in overeenstemming met de beschrijving van het contract en de tekeningen; en de ontwikkelaar moet beschikken over een schadeverzekering. Dat is verplicht en staat ook in de Spaanse wet op de bouwvoorschriften.

“Deze verzekeringen moeten de vergoeding dekken van schade aan de afwerking of onderdelen daarvan gedurende één jaar; een andere verzekering van drie jaar voor gebreken die de bewoonbaarheid van het huis aantasten, en een verzekering van tien jaar voor gebreken in de fundering, de balken, de dragende muren, dat wil zeggen de structurele elementen die de sterkte en de stabiliteit van het gebouw aantasten. Welex neemt het op zich om te controleren of aan al deze juridische procedures is voldaan, en pas dan is het tijd om de akte bij de notaris te ondertekenen”, aldus de consultant van uw kantoor in Marbella.

Bent u op zoek naar een advocatenkantoor in Marbella? Welex, advocaten en economen, is een kantoor dat gespecialiseerd is in alle soorten juridische procedures in civiele, strafrechtelijke en administratieve zaken, alsmede in het adviseren over de aan- en verkoop in Spanje.

Belasting verplichtingen in Spanje

Iemand die erover denkt om in Spanje een huis te kopen moet er te allen tijde rekening mee houden dat er bij de kosten die hij of zij al maakt nog transactiekosten komen die voortvloeien uit het aankoopproces en dat die niet vergeten mogen worden.

Hij vult aan: “De verkoper betaalt bijvoorbeeld de kapitaalwinst, terwijl de kosten voor de notaris en registratierechten voor het onroerend goed en de makelaar over het algemeen betaald worden door de koper. Maar wanneer we te maken hebben met een eerste woning van een ontwikkelaar, bepaalt de wet dat in ieder geval de gemeentelijke overwaarde, de kosten van de opleveringsakte en de splitsingsakte en voor annulering van een hypotheek indien die rust op het onroerend goed, moeten worden betaald door de verkoper en niet aan de koper kunnen worden toegewezen”.

De meeste van dit soort transacties worden verricht door buitenlanders die de Spaanse taal niet spreken, in Marbella zijn er veel Britse, Franse, Duitse, Nederlandse en Deense kopers.

“Bij Welex, uw Nederlandstalige vastgoed advocatenkantoor in Spanje, begeleiden we de klant, we staan hem bij in het ondertekenen om hem te voorzien van alle juridische adviezen die hij nodig heeft en we zien ook de noodzaak in van een vertaler om de akte op een professionele en onafhankelijke manier te vertalen in de moedertaal van de klant, hoewel wij de inhoud en alle opgenomen bepalingen uitleggen.”

De ondertekening bij de notaris in Spanje en de daaropvolgende inschrijving van de akte in het eigendomsregister zijn twee essentiële handelingen. Welex draagt er zorg voor dat de benodigde documentatie er is en verschijnt samen met de cliënt voor de notaris.

“In het eerste deel van het document bevat de akte de plaats van ondertekening en de datum, en de identificatie van de notaris; vervolgens identificeert de notaris alle partijen met inbegrip van hun naam, hun burgerlijke staat (wat voor de verkopers van belang is zodat zij weten wie er volgens hun economisch huwelijksregime moet verschijnen), het adres en de identiteitsdocumenten.

Ook dit laatste is essentieel want als iemand verschijnt namens iemand anders, zal de notaris in Spanje bevestigen dat de persoon die verschijnt voldoende bevoegd is om de ander te vertegenwoordigen en de akte te ondertekenen. De akte bevat ook een beschrijving van het onroerend goed met de registratiegegevens, de kadastrale referentie, de situatie met betrekking tot de betaling van de onroerendzaakbelasting en van de bijdragen aan de vereniging van eigenaars. En dat is belangrijk omdat als er schulden zijn, deze onder de aansprakelijkheid van de nieuwe koper zouden kunnen vallen”, benadrukt hij.

Volgens Welex, uw advocatenkantoor in Marbella, wordt aan de verkoopakte het certificaat van energie-efficiëntie gehecht, evenals een bewijs van betaling per cheque of overboeking.

Na ondertekening van de akte begint het proces van verrekening van de belastingen en de betaling voor inschrijving in het eigendomsregister: “Bij Welex zijn we ook na de aankoop van uw woning in Spanje actief. We dienen de door de koper te betalen Spaanse belastingen in, en dat doen we binnen de daartoe gestelde termijn van 30 werkdagen of een maand na de ondertekening van de akte; wanneer alle belastingen op de transactie zijn betaald, wordt het geautoriseerde afschrift van de akte bij het eigendomsregister ingediend. Zodra de akte in het eigendomsregister is geregistreerd, overhandigen we de originele documenten aan de koper, zijn akte en alle verrichte betalingen. En we geven de klant ook een verklaring waarin wordt bevestigd dat hij zijn eigendomstitel in het eigendomsregister heeft ingeschreven”, zegt hij.

We bieden daarnaast een zorgvuldige service na verkoop: “Wij helpen bij het op naam zetten van de energielevering en andere voorzieningen voor uw woning, wij helpen bij het openen van een rekening als de klant dat wenst en wij zorgen voor de automatische afschrijving van de onroerendzaakbelasting, de betalingen voor afvalheffingen, elektriciteit, water en de bijdragen aan de vereniging van eigenaars.”

Onze doelstelling, zegt de Welex professional optimistisch, is het veiligstellen van de belangen van onze klanten “ten aanzien van hun investering in Spanje”, waar zij de wet- en regelgeving en praktijk meestal niet kennen.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor in Marbella voor alle fiscale, boekhoudkundige en juridische vragen.

De expertise van onze advocaten bestrijkt vrijwel alle rechtsgebieden, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Welex, advocaten en economen, leveren niet alleen diensten in Marbella, het hart van de Costa del Sol, maar ook in de rest van Spanje.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies