Entradas

Hallo, onze lieve online gemeenschap.

Weet u niet welke stappen die u zou moeten volgen om koop een huis in Spanje te kopen?

 

Maakt u zich niet druk.

 

Vanuit Welex zal onze vastgoedadvocaat in Spanje, Felix Ruiz, al uw vragen met betrekking tot deze kwestie beantwoorden.

koop een huis in Spanje

 

Stap 1

Informeer de klant over de belastingen en kosten die bij de aankoop plaats vinden.

 

Stap 2

Het reserveringsdocument ondertekenen

 

Stap 3

Recherche bij het eigendom ´s register, gemeente en kadaster en rapportage aan de cliënt.

 

Stap 4

Het ondertekenen van de Koopacte in Spanje.

 

Daarnaast biedt Welex veel aanvullende diensten zoals aanvraag en verkrijging van NIE-nummer certificatie ´s, adviezen en het opmaken van testamenten, verkrijging van contracten met energie en water leveranciers, ter naam stelling van de onroerendgoedbelasting, vuilnisheffing en nog veel meer.

 

Voel u vrij om onze post te lezen als u koop een huis in Spanje

 

De eerste stap bij een eigendomsoverdracht in Spanje is een woning zoeken.

Het is belangrijk dat u eerst de omgeving leert kennen voordat u een woning kiest. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen moet u een aantal locaties bezoeken. Aanvullend onderzoek naar vergelijkbare panden in verschillende zones geeft u een beter beeld van wat u kunt verwachten wat betreft koopprijzen.

 

De tweede stap bij een eigendomsoverdracht in Spanje is een deskundige vastgoedadvocaat in Spanje zoeken.

 

Een advocaat in Spanje kan nuttige adviezen geven vanaf het begin van het koopproces. Uw in onroerend goed gespecialiseerde advocaat in Spanje doet onderzoek zodat alle betrokken partijen, onder wie de verkoper en de ontwikkelaar, rechtmatig handelen. Een advocaat zal de nodige maatregelen treffen zodat aan alle Spaanse wettelijke vereisten wordt voldaan. Bovendien zal een advocatenkantoor zorgen dat het onroerend goed vrij is van lasten die gevolgen hebben voor het grondgebruik.

 

U moet ook zeker weten dat er geen uitstaande gemeentebelastingschulden zijn of openstaande servicekosten met betrekking tot de woning.

 

Lees meer………

Overdrachtskosten in Spanje

Overdrachten worden in Spanje opgevat als de overdracht van een wettelijke eigendomstitel van onroerend goed in Spanje van een persoon naar een andere persoon.

Een typische overdrachtstransactie in Spanje omvat twee belangrijke momenten: de overdracht van de contracten en het passeren daarvan waarbij de wettelijke eigendomstitel wordt overgedragen.

Het overdrachtssysteem in Spanje is zo ingericht dat de koper wordt beschermd.

Overdrachtskosten in Spanje omvatten de totale vergoeding voor het advies en de diensten van een Spaanse professionele vastgoedadvocaat.

 De overdrachtskosten in Spanje zijn afhankelijk van het feit of u een buitenlandse of een Spaanse advocaat inschakelt en van de verkoopprijs van het pand. Andere overdrachtskosten in Spanje hebben te maken met belastingen en juridische kosten in verband met de verkoop en aankoop van een pand. De belastingen en kosten van de verkoop van onroerend goed in Spanje bedragen in totaal tussen 10-13% van de verkoopprijs.

 

Lees meer……….

Een eigendomsoverdracht in Spanje verloopt iets anders dan overdrachten in andere

delen van de wereld.

Een van de verschillen is dat het opstellen van de eerste akte en het getuige zijn bij het zetten van de handtekeningen alleen door een notaris kan worden uitgevoerd.

De notaris vertegenwoordigt de regering door te bekrachtigen dat de verschuldigde belastingen worden betaald bij de totstandkoming van een verkoop.

 

Wanneer bij overdrachten in Spanje een notaris wordt betrokken, worden de volgende controles uitgevoerd:

 1. Controle of een eigendom aan de verkoper toebehoort en dat deze de wettelijke bevoegdheid heeft dat te verkopen.
 2. Controle dat zich geen huurders bevinden in het genoemde pand.
 3. Controle dat er geen voorkeursrechten rusten op het eigendom en dat bouwprojecten de waarde van de omgeving niet negatief beïnvloeden.
 4. Controle dat de in de akte genoemde grenzen en afmetingen accuraat zijn.
 5. Zorgen dat de planning en de bouwvergunningen wettelijk in orde zijn.
 6. Als een pand aan het strand staat, controle dat hiervoor toestemming is van de kustautoriteiten.
 7. Een nieuw op te leveren pand moet bovendien een certificaat hebben waarmee de voltooiing van de werkzaamheden volgens de bouwplannen wordt bevestigd en een vergunning voor eerste ingebruikname.
 8. Een registratienummer van het eigendom en een uittreksel van het eigendomsnummer verkrijgen.
 9. Een verklaring van geen schulden verkrijgen van het gemeentehuis.

 

Lees meer……

Bij diensten in verband met eigendomsoverdracht in Spanje gaat het om de juridische overdracht van het eigendom van een woning van de verkoper op de koper.

 

In Spanje begint het overdrachtsproces wanneer uw bod op een huis wordt geaccepteerd en het eindigt wanneer u de sleutels krijgt. Het overdrachtsproces in Spanje omvat alle juridische fases en procedures die horen bij de aankoop van onroerend goed in Spanje.  

Fase 1

Fase 1 van het overdrachtsproces in Spanje bestaat uit het zoeken naar een woning in Spanje. Hiervoor hebt u een kopie van de Nota Simple nodig (uittreksel van de eigendomsakte van het Spaanse kadaster). In de Nota Simple staat beschreven wat u koopt en de kosten en de lasten die voor de woning moeten worden afgedragen. De jaarlijkse IBI-aangifte (onroerendgoedbelasting) en eventueel een overzicht van de gemeentelijke kosten moeten worden opgesteld voor inzicht in de lopende kosten. Daarnaast is het aan te bevelen om een Spaanse advocaat aan te stellen die ervoor kan zorgen dat de noodzakelijke juridische procedures worden nageleefd.

Fase 2

Fase 2 van het overdrachtsproces in Spanje omvat het ondertekenen van een reserveringscontract en het betalen van reserveringskosten. Een reserveringscontract zorgt ervoor dat het

onroerend goed niet meer actief te koop wordt aangeboden. Voorafgaand aan de ondertekening van een reserveringscontract en de betaling van geldbedragen, is het advies zich te laten bijstaan door een wettelijke vertegenwoordiger.

 

Fase 3

Fase 3 van het overdrachtsproces in Spanje heeft betrekking op het koopcontract. Op dit punt is de standaardprocedure dat een aanbetaling van 10% wordt overgemaakt aan de verkoper. Bij ondertekening van het definitieve contract is de koper wettelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van het pand. De verkoper is nu wettelijk verplicht om het eigendom te verkopen tegen de overeengekomen prijs.

Het overdrachtsproces in Spanje voorziet in de mogelijkheid om bepaalde ontsnappingsclausules op te nemen in het koopcontract. Maar als echt een beroep wordt gedaan op een van deze clausules, kan het zijn dat de koper een rechtszaak moet aanspannen. Daarnaast wordt in de koopovereenkomst ook beschreven welke kosten en welke inrichting zijn opgenomen in de verkoop van het pand. Voorafgaand aan de ondertekening van het koopcontract moet de koper besloten hebben wie precies het pand koopt.

Fase 4

Fase 4 van het overdrachtsproces in Spanje omvat de totstandbrenging van de aankoop van onroerend goed in Spanje. Dit wordt uitgevoerd op een kantoor van de Notaría Pública. Alle partijen in Spanje die betrokken zijn bij de totstandbrenging moeten daarbij aanwezig zijn. Deze partijen zijn bijvoorbeeld een bankmedewerker in verband met een lopende lening of een nieuwe hypotheek, de verkoper en de koper en/of hun wettelijke vertegenwoordigers.

Fase 5

Fase 5 van het overdrachtsproces in Spanje houdt in dat een kopie van de verkoopakte wordt overhandigd aan de koper of zijn wettelijke vertegenwoordiger. De originelen worden afgeleverd bij het kadaster waar ze worden gecontroleerd en geregistreerd. Het registratieproces kan tot drie maanden duren. Nadat het registratieproces is voltooid, zijn alle originele akten en facturen met betrekking tot de transactie opvraagbaar.

 

Voor al uw juridische vragen in Spanje, neemt u contact op met ons kantoor in Marbella dat gespecialiseerd is in eigendomsoverdrachten.

 

 

 

Het Spaanse wetsbesluit 2/2020 van 9 maart, betreffende de verbetering en vereenvoudiging van de regelgeving ten behoeve van de promotie van de productieve activiteit in Andalusië, heeft een aantal maatregelen ten gevolg voor Andalusië die erop gericht zijn de administratieve procedures te verminderen in bepaalde economische en productieve sectoren, om zo de toegang tot de productieve activiteit voor ondernemers en zakenmensen te versnellen, procedures te vereenvoudigen en het aantal onjuiste of buitenproportionele administratieve vereisten te verminderen.

 

Lees meer…….

 

Lees hier meer over de veel gestelde vragen bij begeleiding van aankoop van een woning in Spanje

 

Heeft u juridische vraagstukken? Neem dan nú contact op met één van de vastgoed advocaten van ons kantoor in Spanje

De situatie van de gezondheidscrisis in Spanje, veroorzaakt door het coronavirus Covid 19 en in het kader van het Koninklijke Besluit Wet 11/2020, brengt veel mensen in een bijzonder kwetsbare situatie.

 

Enkele buitenlanders in Spanje met leningen zonder hypotheekwaarborgen zien zich vanwege de gezondheidssituatie beperkt, of in sommige gevallen niet in staat, om deze leningen af te lossen. Ook mensen die de vervulling van de voor deze leningen aangegane verplichtingen gewaarborgd hebben met een zekerheid of borg, bevinden zich in een soortgelijke situatie.

 

De advocaten van onze firma Welex in Spanje die gespecialiseerd zijn in het vastgoedrecht leggen graag de essentiële regels uit waardoor betalingen opgeschort worden, zodat u financiële ademruimte krijgt in deze al zo complexe situatie van de gezondheidscrisis.

Lees verder

wilt u een juridische vraag stellen? Neem dan nú contact met ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje

Door Welex, advocaten gespecialiseerd in Vastgoedrecht in Spanje Ten gevolge van de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus Covid-19 in Spanje, werd het Koninklijke Besluit-Wet 11/2020 gepubliceerd op 31 maart, die een buitengewone verlenging toekent van de huurovereenkomsten voor gebruikelijke woningen in Spanje. De verlenging van de huurovereenkomst in Spanje   De huurovereenkomsten voor gebruikelijke woningen…

Neem nú contact met één van onze Nederlandstalige vastgoed advocaten in Spanje
Lees hier meer over onze vastgoed web site in Spanje. Als u eenmaal het geschikte huis in Spanje hebt gevonden, is het tijd om de nodige stappen te nemen om over te gaan tot kopen. Hierin staat u niet alleen; wij adviseren u op eenvoudige en duidelijke wijze, zodat uw aankoop aangenaam en gemakkelijk verloopt. En zodat mogelijke problemen of zorgen die zich in de toekomst kunnen voordoen, worden vermeden.
Bij Welex, uw advocatenkantoor in Marbella, lossen we uw twijfels op.
Heeft u zonet een woning gekocht en heeft u daarvoor een volmacht in Spanje getekend? Vanuit ons advocatenkantoor in Marbella beschrijven wij hieronder voor u verschillende aspecten ten aanzien van het intrekken van een volmacht in Spanje, belangrijke aspecten bij een voorlopige koopovereenkomst in Spanje en een korte uitleg van Spaanse wetgeving over huur en verhuur. Hoe trek je…

Welex, koopbegeleiding van vastgoed in Spanje:

 

Welex, Juridische begeleiding bij huis verkopen in Spanje

 

Verklaring van nieuwbouw bij oudere gebouwen in Spanje: is het certificaat van het gemeentebestuur over de speciale aard van het land waarop het werd gebouwd, noodzakelijk of niet.

 

We zijn voortdurend bezig met het updaten van onze kennis om beter advies aan onze cliënten te kunnen geven. Zo hebben we de beschikking van het Directoraat Generaal van Registers en Notariaten ontvangen en wegens de geografische nabijheid van het thema vonden we het interessant om deze te bespreken.

 

Bij Aktes voor nieuwbouw van een ouder gebouw in Spanje ” zijn alleen de volgende documenten noodzakelijk:

 •  Aan de Spaanse akte de documenten toevoegen die bevestigen dat het werken werden voltooid en de beschrijving die overeenkomt met de titel.
 •  Dat de werken ook ouder zijn dan de beperkingen die vereist zijn voor het herstel van de stedenbouwkundige wettelijkheid.
 •  Dat er geen aantekening bij het eigendomsregister in Spanje bestaat dat een stedenbouwkundig strafdossier zal worden ingesteld.
 •  Dat het grondstuk waarop in Spanje het gebouwd is niet van publiekrechtelijke aard is of onderhevig is aan erfdienstbaarheden voor algemeen publiek gebruik.

Lees meer

 

Neem nú contact op met dit gerenomeerd Nederlandstalige vastgoed advocatenkantoor in Spanje!

 

Heeft u begelieding nodig bij aankoop van een huis in Spanje? Lees hier over de veel gestelde vragen:

 

Wilt u uw woning in Spanje verkopen? Lees meer over dit onderwerp

 

Heeft u een Nederlandstalig vastgoed advocaat nodig in Spanje? Neem dan nu contact op met ons.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies