Entradas

Welex, toonaangevend advocaten- en accountantskantoor in Marbella, legt in detail uit wat de regels zijn voor het besturen van een elektrische step in Spanje.

 

Elektrische Steps zijn voertuigen die uitsluitend worden aangedreven door elektromotoren met een maximale ontwerpsnelheid tussen 6 en 25 km/u.

Voordat u een elektrische stepscooter gaat rijden, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van der regels waaraan gebruikers van persoonlijke mobiliteitsvoertuigen moeten voldoen als ze in stedelijke gebieden rijden en om dat veilig te doen.

Er moet ook rekening mee worden gehouden dat vanaf 22 januari 2024 alle scooters op de markt, gecertificeerd moeten zijn voor gebruik en dat vanaf 22 januari 2027 alleen de scooters die voldoen aan de bepalingen van het handboek VMP-kenmerken en dus een VMP-certificaatnummer van het DGT hebben, in het verkeer mogen worden gebracht. Het DGT heeft een lijst van alle gecertificeerde VMP gepubliceerd die u kunt raadplegen op de website van DGT om maximale zekerheid voor de koper te garanderen.

 

 

Elk stadsbestuur kan het verkeer van elektrische step op een specifieke manier reguleren. Alle gebruikers moeten echter voldoen aan bepaalde minimumvoorwaarden, die hieronder worden beschreven.

 • De snelheid van deze scooters moet tussen 6 en 25 km/u liggen.
 • De DGT heeft het Handboek met kenmerken van voertuigen voor persoonlijke mobiliteit opgesteld, een regelgevend document met de technische kenmerken waaraan MPV’s moeten voldoen om aan het verkeer te mogen deelnemen en de verplichting voor deze voertuigen om gecertificeerd te zijn door de bevoegde instanties.
 • Ze mogen niet op trottoirs rijden en zijn niet toegelaten op interlokale wegen, kruispunten, autosnelwegen, tweebaanswegen of stadstunnels.
 • Hun bestuurders zijn onderworpen aan dezelfde maximale alcoholniveaus die zijn toegestaan door de verkeersveiligheidswet, evenals aan het verbod om te rijden met drugs in het lichaam.
 • Ze mogen geen koptelefoons dragen of een mobiele telefoon of ander apparaat gebruiken tijdens het rijden.
 • De recente verkeerswet verplicht bestuurders van gemotoriseerde tweewielers om een veiligheidshelm te dragen, onder voorwaarden die in regelgeving moeten worden vastgelegd. De DGT werkt al aan deze ontwikkeling van de regelgeving in samenwerking met de gemeenten en de betrokken actoren.

In Spanje, is de stepscooter verplicht om de volgende te hebben:

 • Remsysteem
 • Geluidssignaalinrichting (zoemer).
 • Achter- en voorlichten en reflecterende voorzieningen.
 • Het wordt ook aanbevolen om het gebruik van een helm, zelfs als de gemeentelijke verordening dit niet verplicht stelt.
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor elektrische steps in Spanje

Overtredingen en bijbehorende boetes in Spanje

 1. Het rijden op een elektrische scooter onder invloed van alcohol en andere drugs kan leiden tot een boete van tussen de 500 en 1.000 €, afhankelijk van het alcoholpromillage, of 1.000 € als er drugs in het spel zijn. Bij een positieve test wordt het voertuig ook stilgezet, net als bij alle andere voertuigen.
 2. Voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een scooter of een ander communicatieapparaat is de boete € 200.
 3. Voor het dragen van een koptelefoon, ‘s nachts rijden zonder verlichting of reflecterende kleding, of het niet dragen van een helm, als de gemeentelijke verordening deze maatregel verplicht stelt, zal de boete € 200 zijn.

Onderhoud van een elektrische step in Spanje

De elektrische step heeft regelmatig onderhoud nodig. Het wordt afgeraden om hem te gebruiken als er onderdelen kapot zijn, als de levensduur van de batterij aanzienlijk is afgenomen, als er lucht lekt in de banden of tekenen van slijtage zijn, of als er geluiden zijn bij het draaien of andere abnormale symptomen. Neem in dergelijke gevallen contact op met een werkplaats.

Controleer ook de staat en de spanning van de banden als ze binnenbanden hebben. Gebruik voor het schoonmaken een vochtige doek en vermijd elektrische onderdelen. Laad de accu nooit ‘s nachts op, omdat deze dan oververhit kan raken en in brand kan vliegen. Opladen moet gebeuren voordat de accu helemaal leeg is en nooit als de scooter nat of vochtig is.

Als u advies nodig hebt over deze nieuwe wet inzake persoonlijke mobiliteit in Spanje, of over een ander fiscaal of juridisch probleem, neem dan contact op met ons advocatenkantoor Welex in Marbella.

In deze blog legt Welex, een toonaangevend advocaten- en boekhoudkantoor in La Costa del Sol, echte gevallen uit van kosten en belastingen bij de aankoop van een woning in Andalusië, Spanje: Belastingen, notaris en registratie.

Als u besloten hebt om een woning te kopen in Andalusië, Spanje, willen we u op een zeer precieze manier informeren, aangezien dit echte gevallen zijn, over de kosten en belastingen die betaald werden door verschillende kopers bij de aankoop van hun woning in Spanje.

Rekening houdend met het feit dat de belastbare basis van de overdrachtsbelasting en gedocumenteerde rechtshandelingen de waarde van het overgedragen eigendom is, gaan we verschillende gevallen presenteren met verschillende aankoopprijzen in Spanje.

Er moet rekening worden gehouden met dat de belastingdienst in Spanje de bevoegdheid heeft om de prijs te controleren die in de aankoop- en verkooptransactie door de partijen is aangegeven, in overeenstemming met de referentiewaarden die door de belastingdienst zelf zijn toegewezen en die in de officiële belastingregisters zijn opgenomen.

Als de door de Spaanse belastingdienst vastgestelde waarde afwijkt van de door de partijen aangegeven waarde, zal de belastingdienst een voorstel tot regularisatie van de betaling van de belasting indienen in overeenstemming met de toegekende referentiewaarde, waarbij het waarderingsvoorstel naar behoren wordt gemotiveerd, met een uiteenzetting van de gebruikte middelen en criteria.

De referentiewaarde wordt bepaald door de Algemene Directie van het Kadaster, verkregen door het onderzoeken van de prijzen van alle verkopen en aankopen van onroerend goed voor een notaris, gebaseerd op de gegevens van elk onroerend goed in het Vastgoedkadaster in Spanje. De referentiewaarde is het minimumbedrag voor de betaling van overdrachtsbelasting en gedocumenteerde rechtshandelingen.

 

U moet er ook rekening mee houden of het voorwerp van de verkoop één eigendom is of meerdere eigendommen, zoals garages en opslagruimtes. Bij een groter aantal eigendommen zullen de notaris- en registratiekosten stijgen.

 

Het is ook noodzakelijk om te overwegen of er te maken hebben met de aankoop van een nieuwbouwwoning die door de ontwikkelaar is overgedragen. In dat geval moet de koper 10% btw en 1,2% voor gedocumenteerde rechtshandelingen in Spanje betalen.  Als het daarentegen gaat om een tweede of volgende overdracht, moet de koper 7% overdrachtsbelasting betalen.

 

Dit gezegd zijnde, laten we eens kijken naar de volgende gevallen:

1) Aankoop van een nieuwbouwwoning verkocht door de projectontwikkelaar.

Aankoopprijs: 297.500,00 €.

Uitgaven en belastingen in Spanje:

– BTW 10%: 29.750,00 €.

– Gedocumenteerde rechtshandelingen. 1.2%: 3.570,00 €.

– Notariskantoor: 774,86 €.

– Kadaster: 302,45 €.

 

2) Aankoop van een huis van 340.000,00 €.

 

Kosten en belastingen in Spanje:

 

– Overdrachtsbelasting 7%: 23.800,00 €.

– Notariskantoor: 846.45 €.

– Kadaster: 538.29 €.

 

3) Aankoop van een woning, twee garages en een berging voor een aankoopprijs van 435.000,00€.

 

Uitgaven en belastingen in Spanje:

 

– Overdrachtsbelasting 7%: 30.450,00 €.

– Notariskantoor: 1.529,68 €.

– Kadaster: 1.280,72 €.

 

Hier verder lezen: https://www.welex.es/nl/belastingen-bij-de-aankoop-van-een-woning-in-andalusie-spanje/

 

We hopen dat de bovenstaande informatie nuttig en interessant voor u is geweest. Als u vragen hebt over de betaling van je belastingen in Spanje, nodigen we u uit om contact op te nemen met ons kantoor voor juridisch of fiscaal advies.

 

Bij Welex, uw Nederlandstalig advocaten in Spanje, leggen we graag een onderwerp uit dat van groot belang is op het gebied van het kopen en verkopen van vastgoed in Spanje: de verschillen tussen contracten met betrekking tot de levering van bevestigend koopgeld, penitentiair koopgeld en penitentiair koopgeld.

 

Als Nederlandstalige advocaten in Spanje en experts op dit gebied begrijpen we hoe belangrijk het is om de juridische bijzonderheden en implicaties van elk type contract in het aan- en verkoopproces van een huis in Spanje te begrijpen. In dit artikel gaan we dieper in op deze verschillen en geven we belangrijke informatie om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen bij het kopen van een woning.

 

 

Soorten contracten voor de aan en verkoop van vastgoed in Spanje:

Contrato de Arras in Spanje

Als u een woning wilt kopen in Spanje, is het gebruikelijk dat u gevraagd wordt om een zogenoemde “contrato de arras” te ondertekenen. Dit is een overeenkomst voorafgaand aan de verkoop waarin een som geld wordt gegeven als aanbetaling of garantie voor de nakoming van het contract. Niet alle “contrato de arras” in Spanje zijn echter hetzelfde; er zijn verschillende soorten, afhankelijk van het doel en de gevolgen die moeten worden vastgesteld. In dit artikel leggen we het verschil uit tussen bevestigend oormoed, penitentiair oormoed en penitentiair oormoed.

 

Bevestigend depot in Spanje

Bevestigende deposito’s in Spanje zijn deposito’s die worden gegeven als onderdeel van de koopprijs en dienen om het bestaan en de effectiviteit van het contract in Spanje te bevestigen. Met deze aanbetalingen kunnen de partijen zich niet eenzijdig terugtrekken uit het contract, maar zijn ze verplicht om het na te komen. Als een van de partijen het contract niet nakomt, kan de andere partij dwang nakoming of beëindiging van het contract eisen met schadevergoeding, die het bedrag van de waarborgsom kan overschrijden.

 

Laten we een voorbeeld nemen:

Stel dat Wilhelmus en Gerardus overeenkomen om een huis in Spanje te kopen en verkopen voor 100.000 euro en Wilhelmus geeft 10.000 euro als een bevestigende aanbetaling, beide zijn verplicht om de akte te ondertekenen voor een notaris binnen de afgesproken termijn. Het bedrag dat als aanbetaling wordt gegeven is een deel, als voorschot, van de totale koopprijs.

 

Als Wilhelmus de aangegane verplichting niet nakomt en niet besluit het pand te kopen, kan Gerardus de 100.000 euro van hem opeisen of het contract ontbinden, met een schadeclaim die niet noodzakelijkerwijs samenvalt met de betaalde 10.000 euro, als aanbetaling in Spanje.

 

Als Gerardus de woning niet verkoopt, kan Wilhelmus de levering van de woning eisen of de overeenkomst ontbinden en de 10.000 euro plus schadevergoeding terugvorderen in Spanje.

 

Borgsom contract in Spanje

De aanbetaling in Spanje is een aanbetaling die wordt gedaan als garantie voor de nakoming van het contract en die een boete inhoudt als het contract niet wordt nagekomen.  In dit geval kan het earnest money niet worden beschouwd als een vooruitbetaling van de prijs, hoewel het de facto een vooruitbetaling is, noch geeft het de partijen de mogelijkheid om zich terug te trekken uit het contract. Het earnest money, indien zo uitdrukkelijk vastgesteld, zal de boete zijn die moet worden gedragen door de partij die de verplichting niet nakomt.

 

De waarborgsommen in Spanje zijn een verplichting tussen de partijen met een boeteclausule in geval van niet-nakoming.

 

Als een van de partijen het contract in Spanje schendt, kan de andere partij dwang nakoming of beëindiging van het contract eisen met vergoeding van de veroorzaakte schade, die het bedrag van de waarborgsom in Spanje kan overschrijden.

 

De aanbetaling van een boete in Spanje kan worden gebruikt wanneer het koopcontract afhankelijk is van een eis of omstandigheid die de deal kan dwarsbomen. Als Wilhelmus en Gerardus bijvoorbeeld overeenkomen om een huis te kopen en te verkopen voor 100.000 euro en Wilhelmus overhandigt 10.000 euro als ‘earnest money’, zijn ze allebei verplicht om de akte binnen de afgesproken termijn bij de notaris te ondertekenen, op voorwaarde dat Wilhelmus bijvoorbeeld de benodigde bankfinanciering verkrijgt. Als Wilhelmus de financiering niet rondkrijgt, kan Gerardus nakoming van de verplichting eisen of de overeenkomst ontbinden en bijvoorbeeld de 10.000 euro plus een schadevergoeding houden.

 

Als Gerardus zich hier niet aan houdt, kan Wilhelmus de levering van de woning eisen of de overeenkomst ontbinden en de 10.000 euro plus een vergoeding voor geleden schade plus nog eens 10.000 euro die Gerardus bijvoorbeeld als boete aan hem moet terugbetalen, terugvorderen.

 

Penitentiaire deposito-overeenkomst in Spanje.

Penitentiaire deposito’s in Spanje zijn deposito’s die worden gegeven als een belofte tot verkoop en die de partijen toestaan zich terug te trekken uit het contract zolang ze de vastgestelde boete betalen: het verlies van het deposito als ze het hebben gegeven of de verdubbelde teruggave als ze het hebben ontvangen.

 

Met deze aanbetalingen zijn de partijen vrij om het contract eenzijdig te beëindigen zonder dat ze hun beslissing hoeven te rechtvaardigen of compensatie hoeven te betalen voor andere concepten.

 

In Spanje wordt het boetegeld meestal gebruikt wanneer het koopcontract onderworpen is aan een herzienbaar testament of geconditioneerd is door externe factoren. Als Wilhelmus en Gerardus bijvoorbeeld overeenkomen om een huis te kopen en verkopen voor 100.000 euro en Wilhelmus geeft 10.000 euro als boetedoening, kunnen beiden zich terugtrekken uit het contract zonder andere gevolgen dan het verlies of de teruggave van de aanbetaling. Als Wilhelmus spijt krijgt, mag Gerardus de 10.000 euro houden en op zoek gaan naar een andere koper.

 

Als Gerardus spijt krijgt, kan Wilhelmus de 10.000 euro terugkrijgen en op zoek gaan naar een andere woning plus nog eens 10.000 euro die Gerardus als boete in Spanje aan hem moet terugbetalen.

 

Zoals te zien is, zijn de verschillen tussen bevestigend serieus geld, penitentiair serieus geld en penitentiair serieus geld in Spanje niet altijd duidelijk, ze hebben verschillende kenmerken en gevolgen waarmee rekening moet worden gehouden bij het ondertekenen van een contract voor de aankoop van een woning in Spanje.

 

Daarom is het belangrijk om goed advies in te winnen bij de Nederlandstalige advocaten in Spanje van Welex voordat u een som geld overhandigt of ontvangt als aanbetaling en om in het contract duidelijk te maken welk type aanbetaling is overeengekomen en welke gevolgen ze hebben in geval van niet-naleving. Aarzel niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor in Spanje.

 

Welex, advocaten en accountants in Spanje, introduceert één van zijn professionele vastgoed recht advocaat in Marbella.

Mijn naam is Ana Sánchez en ik ben een advocaat gespecialiseerd in de verkoop en aankoop van onroerend goed met twee jaar ervaring in de stad Marbella. Gedurende mijn carrière heb ik het voorrecht gehad om talloze klanten te begeleiden en te assisteren in de complexe juridische wereld van onroerend goed transacties in Spanje. In dit artikel wil ik u graag wat meer vertellen over mijn achtergrond en hoe ik u kan helpen bij uw toekomstige Marbella onroerend goed transacties.

 

 

Sinds ik mijn carrière als advocaat in Spanje ben begonnen, ben ik onder andere betrokken geweest bij de verkoop en aankoop van onroerend goed. Deze specialisatie heeft me in staat gesteld om een diepgaande kennis en solide ervaring te ontwikkelen in alle juridische aspecten met betrekking tot de aan- en verkoop van onroerend goed in Marbella en omgeving.

 

Mijn belangrijkste doelstelling is om mijn klanten te voorzien van een uitgebreide en persoonlijke juridische service op maat van hun individuele behoeften in Spanje. Ik begrijp dat elke onroerend goed transactie uniek is en minutieuze aandacht voor detail vereist. Daarom leg ik de nadruk op actief luisteren naar mijn klanten, hun doelen en zorgen begrijpen en nauw met hen samenwerken om de gewenste resultaten in Spanje te bereiken.

 

Door Welex te kiezen als jouw Spaanse advocaat voor eigendomsoverdracht, kun je een professionele en oplossingsgerichte aanpak verwachten in Spanje. Ik ben perfect op de hoogte van de lokale wetgeving en administratieve processen die nodig zijn om succesvolle vastgoedtransacties in Spanje uit te voeren. Van het beoordelen en opstellen van contracten tot het uitvoeren van grondige due diligence, ik zorg ervoor dat alle juridische aspecten in orde zijn en dat uw rechten in elke fase van het proces worden beschermd.

 

Maar daar houdt mijn betrokkenheid bij cliënten niet op. Naast het leveren van juridische diensten van hoge kwaliteit in Spanje, ben ik er trots op dat ik een klantgerichte aanpak bied. Ik begrijp dat kopen en verkopen in Spanje een emotioneel uitdagend en overweldigend proces kan zijn. Daarom streef ik ernaar om mijn klanten voortdurend te ondersteunen en te begeleiden, zodat ze bij elke stap in het proces gerust kunnen zijn. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat ze zich veilig en gesteund voelen tijdens het hele proces, van de eerste onderhandeling tot de uiteindelijke ondertekening.

Als u op zoek bent naar een betrouwbare en ervaren advocaat in Marbella voor de verkoop van uw onroerend goed in Spanje, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

 

Met twee jaar ervaring in het vak en een klantgerichte aanpak, kan ik u voorzien van de juridische ondersteuning die u nodig heeft om succesvolle vastgoedtransacties in Spanje te garanderen. Ik ben toegewijd aan het leveren van een kwaliteitsservice, het beschermen van uw belangen en het bieden van gemoedsrust te allen tijde.

 

Ik kijk ernaar uit om met u samen te werken en u te helpen uw Marbella onroerend goed doelen te bereiken! Neem gerust contact met me op om een afspraak te maken om te bespreken hoe ik je kan helpen met je volgende verkoop of aankoop in Spanje. Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw ervaring zo soepel en succesvol mogelijk verloopt.

Welex, uw vastgoed advocaat in Marbella, vertelt u graag meer over het wetsbesluit over urgente milieumaatregelen en territoriale aanpassingen voor gebouwen in Spanje die niet voldoen aan de voorschriften.

 

Op 24 september 2019 heeft de Andalusische regering het ‘Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares’ aangenomen (wetsbesluit over urgente milieumaatregelen en territoriale aanpassingen van gebouwen in Spanje die niet voldoen aan de voorschriften).

 

Onze Nederlandse vastgoed advocaten in Marbella willen graag een paar woordjes schrijven met een nieuw wetsbesluit in Spanje dat onder andere decreet 2/2012 van 10 januari vervangt, dat de regelgeving rondom gebouwen en nederzettingen op onontwikkeld land in de Autonome Gemeenschap Andalusië in Spanje regelde. Volgens het nieuwe wetsbesluit was ‘de regelgeving in het Andalusische rechtssysteem over dit onderwerp zeer ongeordend en complex waardoor een situatie van rechtsonzekerheid en onveiligheid ontstond.’

 

Decreet 2/2012 bleek in de praktijk moeilijk toe te passen in Spanje omdat gemeenten niet in staat waren om vast te stellen of de ‘irreguliere’ eigendommen op hun grondgebied als ‘ongepland’ konden worden beschouwd.

 

Het nieuwe wetsbesluit is voorlopig op basis van de huidige motivering ‘totdat de nieuwe wet op de stadsplanning en grond in Andalusië is goedgekeurd.’

 

Het wetsbesluit regelt in Spanje de procedure voor het aangeven van (één of meerdere) irreguliere gebouwen op bebouwbare en niet-ontwikkelde terreinen die als buiten gebruik kunnen worden beschouwd en waartegen geen maatregelen tot herstel van de wettigheid kunnen worden getroffen omdat de wettelijke termijn is verstreken (6 jaar na voltooiing van de werkzaamheden).

 

Deze irreguliere gebouwen in Andalusië, ook al zijn ze voltooid, krijgen geen toegang tot de basisvoorzieningen noch mogen er werkzaamheden worden uitgevoerd totdat administratieve erkenning daarvan is verkregen op basis van ‘asimilado a fuera de ordenación’ (buiten Spaans bestemmingsplan).

 

Opinie van Nederlandstalige vastgoed advocaten in Marbella

De opinie van onze vastgoed advocaten in Marbella is dat het het nieuwe wetsbesluit in Spanje introduceert de mogelijkheid om speciale plannen voor de milieu- en territoriale aanpassing van groepen irreguliere gebouwen goed te keuren, zonder dat toekomstige algemene plannen en de daaropvolgende ontwikkeling daarvan hoeven te worden goedgekeurd.

 

Goedkeuring van deze specifieke plannen houdt geen wijziging in van de indeling van de grond, maar maakt het mogelijk dat irreguliere gebouwen toegang krijgen tot basisvoorzieningen voor instandhoudings- en verbouwingswerkzaamheden.

 

In dit Speciale Plan kan de aanleg van kleine extra elementen worden vastgelegd mits dit geen gevolgen heeft voor het landschap en het milieu.

 

Deze irreguliere gebouwen in Andalusië, Spanje, kunnen worden opgenomen in de stedenbouwkundige planning, bij het opstellen van de algemene ontwikkelingsplannen, en bij herziening of wijziging ervan.

 

Ten slotte is bepaald dat in ieder geval een gemeentelijke vergunning moet worden afgegeven zodat toegang tot het Spaanse kadaster kan worden verleend voor elke ontvlechting die op onbebouwde grond wordt uitgevoerd, zodat geen verklaring van overbodigheid nodig is.

 

Om de lezer niet te vermoeien met saaie teksten, gaan onze Nederlandstalige vastgoed advocaten in Marbella niet in op de afzonderlijke bepalingen van dit wetsbesluit.

 

Als u een woning hebt op braakliggend terrein in Spanje en u hebt vragen over de juridische status daarvan, neem dan contact op met de deskundige vastgoed advocaten in Marbella Welex. Wij geven graag antwoord op al uw vragen.

 

De situatie van de gezondheidscrisis in Spanje, veroorzaakt door het coronavirus Covid 19 en in het kader van het Koninklijke Besluit Wet 11/2020, brengt veel mensen in een bijzonder kwetsbare situatie.

 

Enkele buitenlanders in Spanje met leningen zonder hypotheekwaarborgen zien zich vanwege de gezondheidssituatie beperkt, of in sommige gevallen niet in staat, om deze leningen af te lossen. Ook mensen die de vervulling van de voor deze leningen aangegane verplichtingen gewaarborgd hebben met een zekerheid of borg, bevinden zich in een soortgelijke situatie.

 

De advocaten van onze firma Welex in Spanje die gespecialiseerd zijn in het vastgoedrecht leggen graag de essentiële regels uit waardoor betalingen opgeschort worden, zodat u financiële ademruimte krijgt in deze al zo complexe situatie van de gezondheidscrisis.

Lees verder

wilt u een juridische vraag stellen? Neem dan nú contact met ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies