Entradas

Een eigendomsoverdracht in Spanje verloopt iets anders dan overdrachten in andere

delen van de wereld.

Een van de verschillen is dat het opstellen van de eerste akte en het getuige zijn bij het zetten van de handtekeningen alleen door een notaris kan worden uitgevoerd.

De notaris vertegenwoordigt de regering door te bekrachtigen dat de verschuldigde belastingen worden betaald bij de totstandkoming van een verkoop.

 

Wanneer bij overdrachten in Spanje een notaris wordt betrokken, worden de volgende controles uitgevoerd:

  1. Controle of een eigendom aan de verkoper toebehoort en dat deze de wettelijke bevoegdheid heeft dat te verkopen.
  2. Controle dat zich geen huurders bevinden in het genoemde pand.
  3. Controle dat er geen voorkeursrechten rusten op het eigendom en dat bouwprojecten de waarde van de omgeving niet negatief beïnvloeden.
  4. Controle dat de in de akte genoemde grenzen en afmetingen accuraat zijn.
  5. Zorgen dat de planning en de bouwvergunningen wettelijk in orde zijn.
  6. Als een pand aan het strand staat, controle dat hiervoor toestemming is van de kustautoriteiten.
  7. Een nieuw op te leveren pand moet bovendien een certificaat hebben waarmee de voltooiing van de werkzaamheden volgens de bouwplannen wordt bevestigd en een vergunning voor eerste ingebruikname.
  8. Een registratienummer van het eigendom en een uittreksel van het eigendomsnummer verkrijgen.
  9. Een verklaring van geen schulden verkrijgen van het gemeentehuis.

 

Lees meer……

Welex, uw vastgoed advocaat in Marbella, vertelt u graag meer over het wetsbesluit over urgente milieumaatregelen en territoriale aanpassingen voor gebouwen in Spanje die niet voldoen aan de voorschriften.

 

Op 24 september 2019 heeft de Andalusische regering het ‘Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares’ aangenomen (wetsbesluit over urgente milieumaatregelen en territoriale aanpassingen van gebouwen in Spanje die niet voldoen aan de voorschriften).

 

Onze Nederlandse vastgoed advocaten in Marbella willen graag een paar woordjes schrijven met een nieuw wetsbesluit in Spanje dat onder andere decreet 2/2012 van 10 januari vervangt, dat de regelgeving rondom gebouwen en nederzettingen op onontwikkeld land in de Autonome Gemeenschap Andalusië in Spanje regelde. Volgens het nieuwe wetsbesluit was ‘de regelgeving in het Andalusische rechtssysteem over dit onderwerp zeer ongeordend en complex waardoor een situatie van rechtsonzekerheid en onveiligheid ontstond.’

 

Decreet 2/2012 bleek in de praktijk moeilijk toe te passen in Spanje omdat gemeenten niet in staat waren om vast te stellen of de ‘irreguliere’ eigendommen op hun grondgebied als ‘ongepland’ konden worden beschouwd.

 

Het nieuwe wetsbesluit is voorlopig op basis van de huidige motivering ‘totdat de nieuwe wet op de stadsplanning en grond in Andalusië is goedgekeurd.’

 

Het wetsbesluit regelt in Spanje de procedure voor het aangeven van (één of meerdere) irreguliere gebouwen op bebouwbare en niet-ontwikkelde terreinen die als buiten gebruik kunnen worden beschouwd en waartegen geen maatregelen tot herstel van de wettigheid kunnen worden getroffen omdat de wettelijke termijn is verstreken (6 jaar na voltooiing van de werkzaamheden).

 

Deze irreguliere gebouwen in Andalusië, ook al zijn ze voltooid, krijgen geen toegang tot de basisvoorzieningen noch mogen er werkzaamheden worden uitgevoerd totdat administratieve erkenning daarvan is verkregen op basis van ‘asimilado a fuera de ordenación’ (buiten Spaans bestemmingsplan).

 

Opinie van Nederlandstalige vastgoed advocaten in Marbella

De opinie van onze vastgoed advocaten in Marbella is dat het het nieuwe wetsbesluit in Spanje introduceert de mogelijkheid om speciale plannen voor de milieu- en territoriale aanpassing van groepen irreguliere gebouwen goed te keuren, zonder dat toekomstige algemene plannen en de daaropvolgende ontwikkeling daarvan hoeven te worden goedgekeurd.

 

Goedkeuring van deze specifieke plannen houdt geen wijziging in van de indeling van de grond, maar maakt het mogelijk dat irreguliere gebouwen toegang krijgen tot basisvoorzieningen voor instandhoudings- en verbouwingswerkzaamheden.

 

In dit Speciale Plan kan de aanleg van kleine extra elementen worden vastgelegd mits dit geen gevolgen heeft voor het landschap en het milieu.

 

Deze irreguliere gebouwen in Andalusië, Spanje, kunnen worden opgenomen in de stedenbouwkundige planning, bij het opstellen van de algemene ontwikkelingsplannen, en bij herziening of wijziging ervan.

 

Ten slotte is bepaald dat in ieder geval een gemeentelijke vergunning moet worden afgegeven zodat toegang tot het Spaanse kadaster kan worden verleend voor elke ontvlechting die op onbebouwde grond wordt uitgevoerd, zodat geen verklaring van overbodigheid nodig is.

 

Om de lezer niet te vermoeien met saaie teksten, gaan onze Nederlandstalige vastgoed advocaten in Marbella niet in op de afzonderlijke bepalingen van dit wetsbesluit.

 

Als u een woning hebt op braakliggend terrein in Spanje en u hebt vragen over de juridische status daarvan, neem dan contact op met de deskundige vastgoed advocaten in Marbella Welex. Wij geven graag antwoord op al uw vragen.

 

In de eerste plaats moet onderscheid gemaakt worden tussen de eigendommen die rechtstreeks worden gekocht van de ontwikkelaar of vanaf het plan en bestaande ofwel tweedehandswoningen. Bij beide type woningen is andere documentatie nodig.

Meer weten over juridische begeleiging verkoop van uw woning in Spanje? Click hier

In deze blog vertellen we welke documenten u zou moeten aanvragen bij de vertegenwoordiger van de verkopende partij ingeval u een bestaande woning in Spanje wilt kopen:

Neem contact met ons advocatenkantoor in Marbellal voor al uw juridische en fiscale vraagstukken.

 

 

Wenst u een woning in Spanje te kopen of te verkopen? Wie betaalt dan de Onroerendzaakbelasting, de Spaanse IBI dat jaar?

Deze materie wordt geregeld in de Spaanse Wetgeving voor Lokale Belastingkantoren. Daarin wordt bepaald dat het belastbaar feit voor deze belasting, de eigenaarstitel is van een eigendomsrecht, onder andere, over landelijke en stedelijke onroerende zaken.

Bij de overdracht van een onroerende zaak die een wijziging van eigenaar met zich meebrengt, zijn de onroerende zaken onderhevig aan het volledig bedrag van de belasting, overeenkomstig de subsidiaire aansprakelijkheid, in de termijnen bepaald in de Algemene Belastingwet. Lees meer over het onderwerp aansluiting water, gas, onroerendgoedbelasting  ibi in Spanje.

Ter zake van deze belasting in Spanje, zullen landelijke en stedelijke onroerende zaken worden beschouwd volgens de definitie ervan in de regelgeving van het Kadaster en het Eigendomsregister.

Lees meer

Neem nu contact met een van onze Nederlandstalige vastgoed advocaten in Spanje

In deze post biedt Welex, uw Nederlandstalige advocaat in Spanje, relevante informatie voor kopers die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een nieuwe woning of een woning in aanbouw in Spanje.

 

Zorg ervoor een Nedelandstalige advocaat in Spanje te benaderen om u te asisteren bij deze aankoop. Welex, Nederlandstalige advocaten zullen ervoor zorgen om de volgende documentatie te verkrijgen als u nieuwe of aanbouw zijnde woning in Spanje wilt kopen.

 

 

De Spaanse wetgeving beschermt de consument wat betreft de informatie die de ontwikkelaar bij de aankoop van vastgoed in Spanje moet verstrekken. Dit wordt geregeld in het Koninklijk Besluit 515/1989 van 21 april, waarin wordt bepaald welke informatie en documentatie bij aankoop van een woning aan de koper moet worden verstrekt.

 

Heeft u advies nodig van een Nederlandse advocaat in Spanje? Neem dan vrijblijvend contact met één van onze vastgoed advocaten in Spanje!

 

Lees meer over dit onderwerp hier

BIJ Welex, vastgoed advocaten in Spanje, beantwoorden wij uw vragen

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies